Tidligere og aktuelle kunder

 

Kunstgreb-logo

Kunst- og konsultbranchen. Vejledning og fremtidsplan

Danida

International udviklingshjælp. Danida. Eco-business rådgiver
Industri. Producerer medicin
Industri. Producerer enzymer til industrien
Industri. Foss Analytical producerer måleapparater
Industri. Producerer sygeplejeartikler
Industri. Producerer stenuldsløsninger
Rådgivning. Verdens femte største IT- og management konsulentvirksomhed
Organisation. Arbejdernes Andels-Boligforening
Organisation. Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
Forskning & uddannelse. Handelshøjskolen i København
Stat, amt, kommune. Vejle Amt

 

Detaljeret kundeliste

ConDiv har erfaring fra konsulentopgaver udført hos en lang række kunder inden for flere brancher.

Referencelisten er nedenfor sorteret efter branche og opgavens omfang og aktualitet:

 

Branche Konsulentopgaver fra de seneste år Tidligere konsulentopgaver
Industri:
medicin
Novo Nordisk

DakoCytomation

Lundbeck

Coloplast

Novo Nordisk, Health Care

ErcoPharm

Coloplast

Industri:
teknologi
Novozymes Danmark

Novozymes North America

Foss Analytical (Danmark og Sverige, tidl. Foss Electric)

Ericsson

Siemens

Kongskilde Industries

Gram

Nilfisk-Advanced

Grundfos
Industri:
fødevarer
Aarhus United (Oliefabrik)

Arla Foods

Kellogg's Nordisk Marketing

Cadbury

Danisco

Schulstad Gruppen

Dandy

Nyborg Lynfrost

Kellogg's

MD Foods

Danisco

Abba Seafood

Forenede Bryggerier

Industri:
diverse
Rockwool International

Viking Life-saving Equipment

Tarkett Sommer (Sverige)

DONG, Dansk Olie og Naturgas A/S

Statoil

Lego System

ECCO

Handel, transport, service TransVision Software

Danske Bank

Danmarks Radio

Brødrene Dahl

e-systems

DMF, Dansk Management Forum

Aage Hempel

Dacapo Teatret

Pharmakon

Herning Sygehusapotek

Statoil Detailhandel Skand.

TDC Service

TeleDanmark

SDC Udvikling

Falck

Frode Laursen

Post- og Telegrafvæsenet

S.C. Sørensen

Bikuben

P.Brøste

Magasin

Rådgiv-
ning

Cowi

Devoteam Fischer & Lorenz

Cap Gemini Danmark

Novo Nordisk IT

DPS, Price Waterhouse Coopers

DHI, Institut for Vand og Miljø

Teknologisk Institut, Teknologisk Innovation

Katalyst

Niras konsulenterne

Byfornyelse Danmark

Dansk Byplanlaboratorium

Carl Bro

Palm & Partners AB

Kampsax

Semcon Industrial Management AB

 
Organisa-
tioner
DTL, Dansk Transport og Logistik

AAB, Arbejdernes Andels-Boligforening

NNF, Nærings- og Nydelsesmiddel-arbejder Forbundet

Teknologirådet

AHTS, Arbejdsgiver-foreningen for Handel, Transport og Service

Dansk Arbejdsgiverforening

BKL, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning

FTF, Funkt. og Tjenestem. Fællesråd

Cirius, Center for info. og rådg. om int'l uddann.- og rådgivn.aktiviteter

Biodynamisk Forening

Foreningen Nydansker

Nepenthes

ECIPA, Italiensk arbejdsgiverforening

Danske Slagterier

Forbrugerrådet

ACIU / Arbejds-markedets Center for Internationale Uddannelses-aktiviteter

FDM

Forskning,  uddannelse IMV, Institut for Miljøvurdering

WING, Alterra (Holland)

DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet

Allerød Gymnasium

Forskn.projekt Scandinet, EU

Forskn.projekt Proteus, Transportrådet

HHK, Handelshøjskolen i København, Inst. for Informatik og , Inst. for Logistik og Transport

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Inst. for Matematisk Modellering

RUC,  Roskilde Universitetscenter, TekSam

AAU, Aalborg Universitet, Inst. f. Kommunikation

KU, Københavns Universitet, Humanistisk område

CDV, Danmarks Designskole

Mommark Handelskostskole

Sønderborg Handelsskole

Kalundborg produktionsskole

Niels Brock

Rysensteen Gymnasium

 
Stat, amt, kommune DANIDA, Udenrigsministeriet

Vejle Amt, teknisk forvaltning

Vestsjællands Erhvervscenter

Grønne Guider i Danmark

Københavns Amt

Miljø & Energi Ministeriet/Landspl.afd

 

Opgaverne er primært gennemført i Danmark, men flere opgaver er internationale, dels for udenlandske virksomheder, især svenske, og dels for virksomheder med udenlandske aktiviteter og med engelsk som arbejdssprog.

Tidligere ansættelser

ConDiv bygger også på Søren Borchs erfaring fra tidligere ansættelser, jvf CV'et.

Top