Kort om idégrundlag og om kreativitet

Divergent tænkning:

 • Idéudvikle
 • Forøge
 • Fantasere
 • Associere

Adskilt tænkning:         

 • Undgå blokering
 • Dyrke én ting ad gangen
 • Bygge videre

Konvergent tænkning:

 • Vurdere
 • Reducere
 • Optimere
 • Tænke logisk

ConDiv's fokusområde

Nøgleord for ConDiv's ydelser er:

 • Kreativitet og innovation
 • Effektive gruppeprocesser og møder
 • Produkt- og organisationsudvikling.

ConDiv's mission

ConDiv vil rådgive og hjælpe kundevirksomheder til at:

 • Nyttiggøre og udvikle kreativitet, effektivitet og læring
 • Stimulere innovativ produkt- og konceptudvikling
 • Omsætte tilgængelig viden til skræddersyede løsninger.

ConDiv's logo

Navnet ConDiv, såvel som -logoet, henviser til, at rådgivningen sætter fokus på en vekselvirkning mellem 'konvergent' og 'divergent' tænkning:

Kreativitet kan fremmes på mange måder. Et vigtigt middel er at sikre såvel divergent som konvergent tænkning, og at de to tænkeformer supplerer og ikke blokerer hinanden:

En enkelt person kan skifte hurtigt mellem de to tænkeformer. Grupper med flere personer skal aktivt holde de to tænkeformer adskilt, for at de ikke på skift blokerer hinanden.

Kreativitet 
= Nyt + nyttigt

Kreativitet er nytænkning, det vil sige noget, der er både nyt og nyttigt.
Kreativitet defineres forskelligt i forskellige sammenhænge, men i en erhvervssammenhæng er ovenstående simple definition god.

Innovation 
= Nyt + nyttigt + implementeret

Innovation er kreative tanker gennemført i praksis.
Kreativitet er en vigtigt forudsætning for at skabe innovation.
Innovation kræver meget mere end kreativitet, men kreativitet er kernen.

Erhvervslivets situation

Verden er præget af hurtig teknologisk forandring og markedsdrevet internationalisering.

I en sådan verden er livet sikrest og sjovest for virksomheder, der fungerer som kreative og lærende organisationer. De vil derfor tilstræbe at leve godt i vor tids kaotiske og dynamiske verden ved at:

 • Konkurrere ved hjælp af innovation og teknologi
 • Bygge på menneskelig kreativitet og lyst til forandring
 • Satse på både nytænkning og effektivitet.
Top