Produkter og ydelser

Skræddersyede ydelser

ConDiv fokuserer på ydelser tilpasset kundens aktuelle behov, fx inden for rammerne af:

 • Udviklingsprojekter
 • Seminarer
 • Møder

Ved sammensætning af de skræddersyede ydelser kombineres kundens egen virksomhedsspecifikke viden med ConDiv's generelle viden.

Eksempler og referencer til ConDiv's erfaringer findes under:

 • Opgaver udført hos kunder 
 • Brancher og virksomheder, som har brugt ydelserne
 • Søren Borchs generelle erfaring og uddannelse
 • Desuden har ConDiv et dybt kendskab til nedenstående metodespecifikke værkstedsformer og teknikker.

Værksteder (anvendte metoder)

ConDiv står for procesledelse hos kunder i forbindelse med værksteder (workshops) og seminarer baseret på fx følgende metoder:

 • KreaVærksted
 • ScenarieVærksted
 • FremtidsVærksted
 • Kick-Off seminar
 • EkspertForum
 • Værdiseminar
 • Proaktivt seminar
 • TænkeTank
 • Varm stol
 • CaféSeminar
 • DialogWorkshop
 • Open Space

Flere af værkstedstyperne er kort beskrevet i oversigten over opgaver af værkstedstypen.

Projektassistance

Arbejdskraft og rådgivning til:

 • Kreativ ProblemLøsning
 • Organisationsudvikling
 • Foranalyse
 • Teknologivurdering
 • Projektkoordinering, også internationalt

Produkterne er kort beskrevet i forbindelse med oversigten over ConDiv's opgaver.

Teknikker

Ved gennemførelsen af ovenstående værksteder, seminarer, undervisning mm benyttes en række teknikker, fx Idéstafet, Silent brainstorming, Dot-voting, Billedtombola, Observeret dialog, Djævlens advokat, forskellige opvarmningsøvelser og mange, mange flere.

 

Værkstedsaktivitet

Kurser og rekvisitter til kreativitet

Kurser og rekvisitter er målrettet mod at sikre kreativitet i gruppers arbejde:

 • KreaLeder
  Kursus 2 dage.
  KreaLederen kan efter kurset lede en mindre gruppe til effektive møder med fokus på kreativitet, dvs. nye og nyttige ideer.
  KreaLederKurset giver intensiv træning i at bruge KreaVærktøjet, som er en kuffert med fysiske rekvisitter, blanketter mmm. 
  ConDiv samarbejder snævert med KreaConsult, som blandt andet markedsfører KreaKonceptet og KreaLederKurserne.
 • Vidensbaseret kreativitet
  Kursus 1 dag.
  Her lærer KreaLederen at bringe gruppen fra intuitive ideer til kvalificerede ideer og til solide beslutninger. 
  Der udleveres en omfattende kursusmappe med domænemodeller, evalueringsteknikker, gode råd til KreaLederen som intern konsulent osv.
 • GamePlan
  Kursus ½ dag.
  GamePlan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.
  Med GamePlanKurset får gruppen en fælles opfattelse af aktiviteter, mission, vision, værdier, barrierer og kritiske succesfaktorer for et projekt eller en anden fælles aktivitet. Kurset giver adgang til fuld dokumentation og alle værktøjer under websitens "Teknikker".
 • Skræddersyede kurser 
  Om kreativitet og effektivitet vha teknikker, der involverer deltagerne på møder, seminarer og værksteder. Eksempler præsenteres under ConDiv's undervisningsopgaver.

Foredrag og "intelligent underholdning"

 • Foredraget "Sex og kreativitet"
  - Om indretning af kreative organisationer.
  På en time kommer vi rundt i al den indsigt og inspiration, som vi kan hente fra Darwins selektionsmekanismer og fra Grey's teorier om Mars og Venus' parforhold. Se uddrag af foredraget.
 • Kreative indspark og Minikurser om kreativitet
  Kombinerer hands-on læring, pep-talk, simple værktøjer og icebreakers med henblik på at aktivere brugen af kreativitet.
 • Improvisationsteater
  Teatersport, EduTainement. Sammen med gruppen De ImproTændte.
Top