Rådgiver i Centralamerika for Danida 2006-2009

3 år for Danida

Jeg var rådgiver på det store Danida-udviklingsprogram Premaca, som var et regionalt program i Mellemamerika for miljø- og bæredygtig udvikling.

Jeg var ansat i Danmarks udenrigsministerium og havde basis i Guatemala, hvor jeg boede med min hustru fra maj 2006 til maj 2009.

Min opgave

Opgaven var at rådgive små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt rådgivende NGOer for derigennem at skabe bæredygtig levevilkår for fattige, for indfødte og for kvinder.

Jeg stod for 'komponent 4' i programmet Premaca, og denne komponernt var koncentreret i Guatemala og Honduras.

Konkret var jeg rådgiver for vores samarbejdspartnere, som skulle sikre holdbarheden af programmets komponent 4.  Disse partnere var:

 • Agexport i Guatemala
 • Funder i Honduras
 • FIDE i Honduras
 • SNV i Honduras.

Bæredygtighed

Vi satsede på 3 x bæredygtighed, dvs:

 • Miljøvenligt for natur og omgivelser
 • Socialt for aktører og omgivelser
 • Økonomisk levedygtigt

Premaca

Programmet var et regionalt miljø- og fattigdomsbekæmpelsesprogram:

 • Region: 7 mellemamerikanske lande (Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica og Panama)
 • Miljø: Bremse skovfældning, tab af vandindvindingsområder, tab af biodiversitet osv
 • Fattigdom: Forbedre levevilkår for de mange fattige i Mellemamerika
 • Budget: 250 mio kroner over 5 år
 • 2005-2012.

4 komponenter

Der var fire komponenter i programmet PREMACA med fokus på henholdsvis:

 • 1. Regionalt ministerråd for miljøministre
 • 2. Civilsamfundets forskning og lobbyvirksomhed
 • 3. Decentral miljøplanlægning i kommuner (vand, spildevand, affald)
 • 4. Virksomheder, der skaffer indtægter på markedsbetingelser til fattige familier, og som samtidig hjælper på miljøet.

Rådgiver i Honduras for Nepenthes 2005-2006

Udstationeret som rådgiver ½ år for Nepenthes (forgænger for Verdens Skove) i Honduras:

 • September 2005 til februar 2006
 • Naturparker omkring La Ceiba på østkysten
 • Bæredygtig turisme
 • Rådgiver om kommercialisering
 • Min hustru var samtidigt rådgiver om kommunikation
 • Mikrovirksomheder og rådgivende NGO

Top